Customer Stories

Antenna Hungária Zrt.

Hogyan lesz az egyszerű adatokból döntéstámogató információ?

Share

Email Facebook Twitter LinkedIn
June 07, 2015

Egy vállalat működési hatékonyságának növeléséhez mindenekelőtt pontosan ismerni és historikusan figyelni kell a legfontosabb mutatókat. Az Antenna Hungária Zrt. a korábban kialakított (MS SQL Serveren futó) Operating Management System (OMS) rendszerből és a Microsoft SharePoint Portalból kinyerhető adatokból egy olyan üzleti intelligencia szolgáltatást kínáló „műszerfalat” állított össze, amely egyetlen képernyőfelületre gyűjti az üzletviteli és tervezési szempontból legfontosabb kulcsmutatókat.

 • A végső cél az volt, hogy a három forrásból származó adatokat konszolidáljuk, egységesítsük a riportoláshoz szükséges adatokat, valamint a riporting felületet. A helyes döntések gyors meghozatalához elengedhetetlen volt, hogy a három forrásból származó riportokat együtt is láthassa a menedzsment, tehát ne csak az adatforrás saját rendszerében, egymástól elkülönítve jelenjenek meg, hanem azok összefésülésével konszolidált riportok is elérhetőek legyenek.

  Vitai Miklós
  Antenna Hungária Zrt.
  vezető informatikai szakértő
 • Egy ilyen széles feladatkörrel dolgozó országos cégnél összességében rengeteg olyan adat keletkezik a háttérben, amelyek megfelelő algoritmus szerinti összerendezéséből fontos következtetések vonhatók le

  Vitai Miklós
  Antenna Hungária Zrt.
  vezető informatikai szakértő
 • Miután körvonalazódott, hogy milyen kulcsmutatókra lesz szükség, meg kellett vizsgálnunk azt is, hogy adatbázisainkban rendelkezésre állnak-e KPI-k előállításához szükséges alapadatok.

  Vitai Miklós
  Antenna Hungária Zrt.
  vezető informatikai szakértő

Az ügyfél

Az Antenna Hungária Zrt. (AH Zrt.) a hazai telekommunikációs szektor meghatározó szereplője. Fő tevékenységi területe az országos földfelszíni televízió- és rádióműsor-szórás, illetve szétosztás.

A TDF-csoport tagjaként tevékenykedő vállalat Budapesten, a cég központjában és a Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központban, valamint Emődön, Sopronban, Pécsett, Szentesen és Veszprémben összesen közel 400 alkalmazottat foglalkoztat.

A telekommunikációs szolgáltatások fejlesztésével a cégcsoport jelentős szerepet tölt be az üzleti kommunikációs szolgáltatások területén is.

Irodai és belső kommunikációs szoftvereik Microsoft-alapúak, informatikai rendszereik fejlesztéséhez évek óta a Microsoft Consulting Services (MCS) szolgáltatásait veszik igénybe.
 

Előzmények

Az AH Zrt.-nél három rendszer adat-bázisaiban tárolják az üzemeltetéshez kapcsolódó adatokat: a vállalati csoportmunka és a belső kommunikáció gerincét az MS SharePoint Portal alkotja, üzemeltetés-támogatási megoldásként a két évbe üzembe állított Operating Management System (OMS) rendszert használják, amelybe a cég több mint 250, főként a szerviz-területen dolgozó munkatársa tölt fel rendszeresen adatokat. Az egyes feladatok előzetes tervadatai, valamint az elvégzett munkák tervezési és pénzügyi követése pedig a hagyományos Excel-táblázatokban történik.

Fontos leszögezni, hogy az „üzemeltetés” az Antenna Hungária esetében sokkal átfogóbb, tágabb kategória, mint a nagyvállalatoknál általában.

„– Az üzemeltetés nálunk az AH Zrt. teljes, országos méretű infrastruktúrának üzemeltetetését jelenti. Ez nemcsak az informatikai környezet, hanem a vállalat tevékenységével összefüggő teljes infrastruktúra működtetését – például adótornyok, adóállomások üzemeltetése – is magába foglalja, de beletartoznak az ott végzendő egyéb munkák is. Sőt, nemcsak a saját telephelyeinken keletkező feladatokat, hanem a partnereink által generált munkákat – például egy mobilszolgáltató cég teljes hálózat-üzemeltetését is mi végezzük. Egy ilyen széles feladatkörrel dolgozó országos cégnél összességében rengeteg olyan adat keletkezik a háttérben, amelyek megfelelő algoritmus szerinti összerendezéséből fontos következtetések vonhatók le, ezért az üzemeltetéssel kapcsolatos a munkákat szerettük volna egy egységes rendszerben követni és menedzselni.” – vázolta fel a cégnél felmerült igényeket Vitai Miklós, az Antenna Hungária Zrt. vezető informatikai szakértője.
 

Konszolidált riportok három rendszerből

Az OMS rendszer elsősorban az operatív feladatokat hivatott támogatni, de önmagában nem alkalmas a magasabb szintű, összesített vezetői jelentések előállítására. A menedzsment oldaláról azonban felmerült az az igény, hogy a különböző adatforrásokat összekapcsolva egy egységes, az üzleti intelligencia alkalmazásával kialakított „műszerfal-jellegű” felületen gyorsan és jól áttekinthető formában legyenek megjeleníthetők a döntéshozatalhoz szükséges kulcsparaméterek.

„– A végső cél az volt, hogy a három forrásból származó adatokat konszolidáljuk, egységesítsük a riportoláshoz szükséges adatokat, valamint a riporting felületet. A helyes döntések gyors meghozatalához elengedhetetlen volt, hogy a három forrásból származó riportokat együtt is láthassa a menedzsment, tehát ne csak az adatforrás saját rendszerében, egymástól elkülönítve jelenjenek meg, hanem azok összefésülésével konszolidált riportok is elérhetőek legyenek. Ezt az elvárást nem lehetett adatbázisok mechanikus összegzésével megoldani, ezért 2011 végén az adattárház-építés felé indultunk el.” – foglalta össze az üzleti intelligencia megoldással elérendő célokat Vitai Miklós, aki az üzleti intelligencia (BI) projektet vezette.
 

A business intelligence projekt előkészítése

Mielőtt egy vállalat belevágna egy BI-jellegű implementációba, mindenekelőtt azt kell pontosan definiálni, hogy a cég menedzsmentje milyen kulcskérdésekre kíván mindenkor elérhető aktuális válaszokat kapni, hogy azok ismeretében biztosíthassa a hatékony működést. Mindenekelőtt tehát azt kellett meghatározni, hogy milyen kulcsmutatókra lesz szükség a helyes döntésekhez.

A kulcsfontosságú mutatók (Key Perfomance Indicator, KPI) meghatározása valójában nem informatikai, hanem sokkal inkább üzleti szempontokat magába foglaló feladat.

„– Miután körvonalazódott, hogy milyen kulcsmutatókra lesz szükség, meg kellett vizsgálnunk azt is, hogy adatbázisainkban rendelkezésre állnak-e KPI-k előállításához szükséges alapadatok, kell-e még valamit mérnünk, esetleg új adatokat leválogatni. A következő fázisban már a Microsoft Consulting Services szakértőinek közreműködésével határoztuk meg, hogy ezeket az adatokat hogyan és milyen formában tudjuk kinyerni, de megvizsgáltuk azt is, hogy kell-e javítanunk az adattisztaságon vagy pontosságon, ha a későbbiekben mélyíteni akarjuk a KPI-kből kinyerhető információk pontosságát.” – mondta Vitai Miklós.
 

Az első 10 kpi – MCS támogatással

Végül az AH műszaki ágazatának vezetése üzleti közelítésből első lépésként mintegy 20 konkrét KPI elképzelést tartalmazó listát állított össze. Az egyes területek vezetői részletesen megfogalmazták igényeiket, a gazdasági és informatikai szakemberek pedig kidolgozták azokat az algoritmusokat, amelyek alapján kiszámíthatók, előállíthatók a kért kulcsmutatók. Mivel az Antenna Hungária Zrt. informatikai infrastruktúrája alapvetően Microsoft technológiákra épül, kézenfekvőnek látszott, hogy a műszerfalon is a Microsoft SQL Server (azon belül a Database Engine, az Integration Services, az Analysis Services és a Reporting Services modulok) segítségével jelenjenek meg a KPI-mutatók.

A korábbi konzultációk eredményeként 2011 végén az AH megbízta az MCS-t az adatforrásokból kinyerhető tételek konszolidálásával, és a vezetői döntéseket segítő információkat nyújtó „BI-dashboard” kialakításával.

„– Amikor összeállt a legfontosabb 20 kulcsmutató, kollégámmal együtt átnéztük a listát, kiválasztottuk azt a 10 KPI-t, amelyek nagyjából lefedik a teljes spektrumot, és amelyek kidolgozásán keresztül megismerhettük, megtanulhattuk, hogyan lehet az adattárházban fellelhető tételekből KPI-jellegű információkat generálni. Az MCS munkatársaitól olyan „szakmai finomságokat” tanulhattunk meg, amelyek birtokában már önállóan is képesek vagyunk a kulcsmutatók megjelenésének programozására. Így a BI-projekt célja nemcsak az első 10 KPI közös kialakítása volt, az oktatás is fontos része volt az együttműködésnek.” – mondta Horváth Gábor, az Antenna Hungária Zrt. informatikai főmunkatársa.
 

Tudástranszfer: további kulcsmutatók házon belül

Az Antenna Hungária a BI-projekt előkészítése és megvalósítása során hosszabb távra is előregondolkodott.

„– Az MCS szakértővel nemcsak egy üzleti intelligencia megoldás implementációját kezdtük el megvalósítani, hanem egy olyan speciális tudásanyagot is kaptunk, amellyel a következő feladatokat már házon belül is meg tudtuk oldani. A BI-projekt kitűnő apropó volt ahhoz, hogy megtanuljuk: hogyan lehet jól szervezett, hatékony adattárházat építeni, hogyan lehet abból precíz és megjelenésében is látványos riportokat készíteni. Másképpen fogalmazva: megtanultuk hogyan lehet a numerikus adatokból az üzleti döntéseket segítő információt, tudást generálni.” – egészítette ki a fentieket Vitai Miklós.

A kulcsmutatók megjelenítésére szolgáló műszerfal kiépítésével kapcsolatban az AH elvárása az volt, hogy megjelenésében illeszkedjen a felhasználók által már megszokott felületekbe, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy a KPI-ket és egyéb riportokat a SharePoint felületébe integrálják. A vállalati csoportmunka, az adatkommunikáció fő gerince ugyanis már évek óta a SharePointra épül, a portálon történik az adatok legnagyobb részének központi tárolása, így azt a felületet már jól ismerték a felhasználók.

„– Egy ilyen komplex adatokat megjelenítő műszerfal létrehozása egy nagyon komoly konfigurációs feladatcsomag. Azt kellett megvalósítanunk, hogy az adattárházban kijelölt rekordok a megfelelő összesítések és számítások után egységesen jelenjenek meg a SharePoint Portalon. A műszerfal kialakítását szintén az MCS-sel közösen oldottuk meg, mivel számos olyan beállítást, finomhangolást kellett nagyon átgondoltan elvégezni, amelyekhez megfelelő szakértelemre volt szükség.” – mondta a projektvezető.

„– Időközben megkezdődött az üzemeltetés-támogató rendszer továbbfejlesztése, az előző verzióról történő adatmigrációt követően november közepén került sor az OMS új verziójának telepítésére, amit egy rövid hibajavítási és stabilizációs időszak követ.” – tette hozzá Horváth Gábor.

A BI-projektben szereplő további kulcsmutatók kialakítását, és a műszerfalon történő megjelenítését 2013 elejétől már házon belüli fejlesztésekkel oldják meg az Antenna Hungária informatikusai.
 

Előnyök és tapasztalatok: az összefüggések a lényegesek

Az Antenna Hungáriánál hetenként megtartott ágazatvezetői értekezleteken minden terület kulcsmutatóit áttekintik, a részletes elemzésekből a vezetőség hasznos következetéseket vonhat le, így lehetőség nyílik a folyamatok vezérlésére is.

„– A KPI-k egymás mellé helyezésével érdekes összefüggések fedezhetők fel. A trendek elemzése megmutatja például, hogy mennyire sikerült pontosan tervezni, látjuk a kitűzött céloktól való eltéréseket, látjuk, hogy időarányosan hogyan állunk egy-egy feladattal. Az erőforrás-kihasználtságunk elemzésekor napszakonként, hetenként kimutatható a különböző munkák eloszlása, így a legközelebbi periódusok tervezésekor már ezen mutatók figyelembe vételével állíthatók össze a munkák kiosztása, szervezése. Nagyon hasznos következetések vonhatók le abból is, ha azt tapasztaljuk, hogy egy KPI csökkenésekor egy másik, vele összefüggő kulcsmutató növekszik – a két trend összefüggéseinek elemzése után olyan intézkedéseket hozhatunk, amelyekkel javíthatunk a folyamatok hatékonyságán. A műszerfalon megjelenő egzakt információk nélkül csak feltételezhetnénk az okokat, és közel sem láthatnánk ennyire aktuális és pontos értékeket.” – foglalta össze az előnyöket Vitai Miklós.

A 2012 végéig kidolgozott 10 KPI-t az OMS frissítéséig tartó átmeneti időszakban az Excel PowerPivot szolgáltatásainak segítségével dolgozták fel, és ha szükséges volt, akkor grafikonokon is láthatóvá tették a trendeket. Az OMS adatbázis-szerkezetének korszerűsítése után 2013-tól már online jelennek meg az adatok, így jelentősen felgyorsul az aktuális riportok megjelenítése.

„– Egyelőre nehéz lenne kiszámítani, hogy mekkora megtakarítást érhetünk el a műszerfalon megjelenő KPI-k elemzésével. Az viszont már most is biztosan látszik, hogy a korábbiaknál jóval pontosabban tudunk tervezni erőforrásokat. A jelenleg már használt KPI-k többek között azt is mutatják, hogy egy-egy feladat elvégzéséhez hány munkaóra szükséges, munkatársaink hány kilométert tesznek meg a feladatok elvégzéséhez. A trendek elemzésével meghatározható, hogy milyen beavatkozások szükségesek a hatásfok javításához. Végeredményben a műszerfalon megjelenő kulcsmutatók főszerepet játszanak az Antenna Hungária Zrt. hatékonyságának növelésében.” – mondta Vitai Miklós, az Antenna Hungária Zrt. vezető informatikai szakértője.