Customer Stories

Toyota Tsusho Praha s.r.o.

Toyota Tsusho Praha vyřešila problém se správou koncových stanic

Share

Email Facebook Twitter LinkedIn
July 27, 2014

Toyota Tsusho Praha je českou pobočkou Toyota Tsusho Corporation, která v České republice provozuje celkem pět autosalonů s více než 70 koncovými stanicemi. Pro ty má vyčleněného jednoho IT koordinátora. Od konce roku 2011 firma využívá cloudový nástroj Windows Intune, který pomáhá minimalizovat časové nároky na pravidelnou správu a údržbu koncových stanic.

“Díky Windows Intune jsme zvýšili dostupnost našich koncových stanic, snížili se časové nároky na jejich správu a údržbu a ještě jsme vyřešili přechod ze starších verzí Windows na nejnovější Windows 8.1 Enterprise.“
Petr Čermák, vedoucí IT oddělení, Toyota Tsusho Praha

Firma primárně využívá virtualizované desktopy v prostředí Windows Server

Drtivá většina koncových stanic v Toyota Tsusho jsou tencí klienti připojující se ke službě Terminal Server na Windows Server 2008, který je v datovém centru společnosti Aneta CZ. Ta je strategickým partnerem Toyoty Tsusho Praha pro oblast IT a certifikovaným partnerem společnosti Microsoft. Kromě tenkých klientů má Toyota Tsusho Praha ještě bezmála čtyři desítky notebooků a počítačů, které využívají klasický desktopový operační systém. Část z nich není přiřazena do domény Active Directory.

S nevirtualizovanými desktopy bývaly problémy

Až do roku 2011 se zhruba jednou měsíčně stávalo, že na některém z nevirtualizovaných desktopů nastal nějaký problém. Buďto z důvodu, že počítač neměl aktualizovaný systém, anebo že se na počítači vyskytl škodlivý software. Uživatelé některých těchto počítačů totiž potřebovali mít kvůli provozu specifických aplikací pro měření emisí apod. k dispozici administrátorská práva. Z toho vyplýval i fakt, že se někdy snažili případné problémy se software na počítači sami odstraňovat, aniž by k tomu však měli potřebné dovednosti. To vedlo někdy až k výpadkům provozu těchto počítačů, které následně bylo nutné řešit. Proto se Toyota Tsusho Praha rozhodla na konci roku 2010 systémově vyřešit vzdálenou správu, údržbu a podporu těchto koncových stanic.

Firma požadovala cloudové řešení správy desktopů

Klasické nástroje pro vzdálenou správu a údržbu desktopů však nepřipadaly v úvahu, a to hned ze dvou důvodů. Jednak firma principiálně nechtěla pořizovat další server a serverovou aplikaci a jednak část počítačů nebyla připojena v doméně Active Directory, takže byl potřeba nástroj, který by si s tím poradil. Cloudové řešení Windows Intune přitom dokázalo splnit oba tyto požadavky. Navíc obsahovalo v ceně i licenci na Windows 8.1 Enterprise, díky čemuž firma mohla na všech počítačích, kde to specializované aplikace umožňovaly, aktualizovat i operační systémy.

Windows Intune zvýšil dostupnost koncových stanic

Windows Intune byl do ostrého provozu nasazen ve spolupráci se společností Aneta CZ, a to již od 1. 4. 2011. Od jeho nasazení přitom už žádné problémy s koncovými stanicemi nebyly. Zmizela potřeba osobních návštěv IT koordinátora za účelem odstraňování problémů s počítačů i občasné výpadky počítačů z důvodů softwarových problémů. Vše se podařilo vyřešit díky automatizované správě aktualizací, díky bezpečnostnímu software, který je rovněž zahrnutý v ceně a který už zachytil několik reálných bezpečnostních hrozeb a také díky nástrojům pro evidenci hardware a software.

Inventarizace software pomohla zamezit neschváleným instalacím aplikací

Nasazení Windows Intune mělo také pozitivní dopady na zodpovědnost uživatelů s administrátorskými právy. Ti si uvědomili, že IT koordinátor má nyní přehled i o tom, když si sami nainstalují nějaký nepovolený program. Výsledek byl ten, že velice rychle přestaly jakékoliv zásahy uživatelů do koncových stanic, čímž se následně snížil i počet incidentů, které bylo nutné řešit zásahem prostřednictvím Windows Intune. Pozitivní zkušenosti s Windows Intune a Windows 8.1, které firma může v rámci Windows Intune na svých počítačích využívat, navíc vyústily v postupný přechod od terminálovému provozu některých stanic.

Přehled řešení

Výchozí stav:
Společnost využívala několik desítek nevirtualizovaných desktopů, které měly problémy s občasnými výpadky a výskytem škodlivého software, což muselo být řešeno osobním zásahem IT koordinátora v daném autosalonu. Společnost proto hledala vhodný nástroj pro vzdálenou správu a údržbu nevirtualizovaných koncových stanic, který by nevyžadoval pořízení dalšího serveru.
 
Řešení:
Společnost se rozhodla nasadit Windows Intune, se jehož využitím vyřešila také zabezpečení koncových stanic a aktualizaci operačního systému.

Hlavní přínosy řešení:

  • Modernizace operačního systému na koncových stanicích
  • Zvýšení dostupnosti desktopů
  • Odstranění problémů se škodlivým software
  • Odstranění cestovních výdajů souvisejících se servisními zásahy IT koordinátora

 

Kontakty:
Toyota Tsusho Praha s.r.o.
Obchodní 105
Komerční zóna Čestlice-Průhonice
251 70 Dobřejovice
Tel.: +420 227 629 111
Web: www.toyotatsusho.cz
e-mail: ttp-recepce@tsusho.cz

ANETA CZ s.r.o.
Pod Vinicí 1238
280 02 Kolín
Web: www.aneta.cz
E-mail: info@aneta.cz

Solution Overview

Product and Services

Microsoft Intune

Industry

Discrete Manufacturing

Organization Size

Small (1 - 49 employees)

Country

Czech Republic