Customer Stories

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta UK s přechodem na platformu Windows Server 2012 System Center 2012 a Hyper-V získá bezpečnější a výkonnější platformu za méně peněz

Share

Email Facebook Twitter LinkedIn
September 22, 2014

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy má přes 1 500 studentů a přes 300 zaměstnanců. Pro zajištění běžného chodu výuky i výzkumu a vývoje potřebuje rozsáhlou serverovou infrastrukturu čítající na 25 virtuálních serverů. Ty se v roce 2013 rozhodla fakulta přemigrovat na novou platformu Windows Server 2012.

Spolu s touto migrací inovovala i rodinu produktů pro automatizovanou správu a údržbu Microsoft System Center a serverový virtualizační nástroj VMware nahradila nástrojem Microsoft Hyper-V. To jí v horizontu pěti let přinese přímou úsporu ve výši 300 000 Kč a hlavně vyšší výpočetní výkon pro virtuální servery.
 

S výměnou fyzických serverů došlo k modernizaci serverové platformy

Farmaceutická fakulta se v roce 2013 chystala na kompletní obměnu serverového hardware, na kterém provozuje homogenní prostředí na platformě Microsoft Windows Server. V tomto prostředí jsou provozovány řady klíčových aplikací jako je tiskový server, servery pro vstupní systém a EZS a další, pro které je nutné zajistit vysoký výkon i dostupnost. Farmaceutická fakulta UK proto dlouhodobě využívá serverovou virtualizaci. S modernizací serverového hardware se fakulta chystala také migrovat všechny servery na nejnovější prostředí Windows Server 2012 poskytující nové funkce v oblasti bezpečnosti i vyšší výkon a stabilitu. Spolu s tím proběhla ve spolupráci se společností KPCS CZ také analýza optimálního schématu migrace z pohledu licenčního pokrytí serverové infrastruktury i využití výpočetního výkonu zakoupených serverů

Microsoft Hyper-V nabídl vyšší výkon za méně peněz než VMware

Součástí celkové modernizace serverové infrastruktury, se kterou fakultě pomáhala společnost KPCS CZ, se tak stalo i otevření otázky použitého virtualizačního nástroje. Farmaceutická fakulta do roku 2013 využívala pro virtualizaci 25 strojů v tříuzlovém clusteru nástroje VMware. S ohledem na celkovou homogenitu serverového prostředí i funkční požadavky však část funkcí jako je třeba podpora alternativních málo rozšířených operačních systémů, nepotřebovala. Nová generace virtualizačního nástroje Hyper-V od Microsoftu, která přišla na trh spolu s Windows Server 2012, přitom nabízela oproti VMware řadu výhod. Předně, samotný virtualizační nástroj je všem zákazníkům nabízen zcela zdarma, fakulta by tak v horizontu pěti let ušetřila 300 000 Kč. Co bylo ale při rozhodování o volbě nástroje pro serverovou virtualizaci na příštích pět let neméně podstatné, byl vyšší výpočetní výkon, který Hyper-V při provozu virtuálních strojů s Windows Server dokáže nabídnout. Navíc využití Hyper-V přinášelo i další výhody. Kromě nulových nákladů na licence v případě budoucího upgradu serverového hardware, to byla například plná kompatibilita s cloudovou platformou Windows Azure, včetně možnosti jednotlivé virtuální stroje za běhu přesouvat do cloudu a zpět anebo si v cloudu připravovat tzv. studené zálohy, které Windows Server 2012 nově nabízí.

Nasazení nové generace nástrojů System Center přineslo efektivnější správu i zvýšení dostupnosti virtualizované infrastruktury

Spolu s modernizací serverové virtualizace a operačních systémů došlo i na modernizaci nástrojů pro automatizovanou správu a údržbu. Farmaceutická fakulta do roku 2013 využívala Microsoft System Center Configuration Manager 2007, pro správu, údržbu a instalaci aplikací na všechny servery i koncové stanice, a Operations Manager 2007 pro monitoring a dohled nad servery a koncovými stanicemi. S přechodem na novou generaci nástrojů System Center 2012 však fakulta mohla začít využívat i všechny další součásti rodiny produktů System Center. Ty jsou totiž od roku 2012 automaticky součástí licence na System Center 2012. Ve spolupráci se společností AG COM tak Farmaceutická fakulta nasadila i nástroj Data Protection Manager pro automatizované zálohování a obnovu virtuálních serverů a nástroj Virtual Machine Manager pro efektivnější správu, dohled a load balancing virtuálních serverů.

System Center 2012 pomůže i s nasazením nové verze Windows a Office

Obměna rodiny produktů System Center navíc přišla v důležité době, kdy se fakulta chystá kromě své serverové infrastruktury modernizovat také softwarovou výbavu svých koncových stanic. Ty dostanou nejnovější generaci operačního systému Windows 8 a Microsoft Office 2013. Instalace operačního systému i veškerých aplikací, včetně Office 2013, přitom bude moci nyní proběhnout plně automaticky, a to včetně distribuce všech bezpečnostních záplat a nastavení. IT oddělení tak celou operaci bude moci zvládnout během pár hodin. Nasazení Windows 8 na koncové stanice navíc v kombinaci s Windows Server 2012 zpřístupní např. mobilním uživatelům možnost využít technologii DirectAccess, která umožňuje bezpečný a pohodlný vzdálený přístup z vnějšího prostředí k fakultním aplikacím.

V budoucnu přejde část infrastruktury do cloudu Windows Azure

Spolu s přechodem na novou serverovou platformu Windows Server 2012 / System Center 2012, která je plně připravena pro provoz hybridních cloudových prostředí, začala Farmaceutická fakulta také uvažovat o budoucím přesunu části své serverové infrastruktury do Windows Azure a zároveň přistoupila k náhradě některých aplikací jako např. poštovního serveru za cloudové služby Office 365. Výhledově by se pak měla migrace do Windows Azure týkat systémů, které nejsou tolik citlivé na latenci a nedochází u nich k velkým objemům přenosů dat. Přechod k hybridnímu cloudu je přitom pro fakultu cestou, jak ulehčit IT administrátorům od zátěže spojené s péčí o servery a umožnit jim více se soustředit na podporu koncových uživatelů a rozvoj nových aplikací.

Díky System Center 2012 bude využívání hybridního cloudu snazší

Navíc při budoucím přechodu k hybridnímu cloudu, kdy část infrastruktury bude umístěna ve Windows Azure, budou moci IT administrátoři i nadále pro správu celé infrastruktury využívat nástroje System Center 2012. Nová generace rodiny produktů System Center totiž už nerozlišuje, zda jsou spravované servery v režimu samostatných serverů, lokální virtualizované infrastruktury anebo zda jsou součástí veřejného cloudu Windows Azure a jeho jednotlivých cloudových služeb.

Hlavní přínosy

  • Finanční úspora 300 000 Kč plynoucí z náhrady virtualizačních nástrojů VMware za Microsoft Hyper-V
  • Efektivnější využití výpočetního výkonu serverového hardware
  • Příprava na migraci koncových stanic na Windows 8 a Office 2013
  • Možnost využití nových funkcí dostupných při kombinaci Windows 8 a Windows Server 2012 jako je např. technologie DirectAccess
  • Zvýšení bezpečnosti a dostupnosti serverové platformy
  • Zefektivnění správy a údržby serverů, včetně možnosti jejich plynulé migrace do cloudu
  • Možnost postupného budování hybridního cloudového prostředí s využitím cloudových služeb Windows Azure

Microsoft CityNext
Empowering more sustainable, prosperous, and economically competitive cities—with a simplified approach that puts people first! For more information please visit:

www.microsoft.com/citynext